Kwalifikacja do grup

Prosimy o przesłanie online testu kwalifikującego wraz ze zgłoszeniem. Jeśli to możliwe, prosimy o uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej przed rozpoczęciem kursu.

W naszym biurze w Wiedniu, w godzinach 9.00–18.00, a w piątki do 14.00, istnieje możliwość uczestnictwa w bezpłatnym i niezobowiązującym teście kwalifikacyjnym. Wcześniejsze umówienie się na ten test nie jest konieczne.