Poziomy

Poziomy językowe i grupy w IKI

Podział na grupy odpowiada podziałowi na poziomy biegłości językowej zalecanemu przez Radę Europy.

IKI oferuje naukę języka na 12 poziomach (A1.1 - C2.2).

CEFR Kurs w IKI Certyfikat ÖSD
A1 A1.1 Grundstufe
A1.2
A2 A2.1 Grundstufe
A2.2
B1 B1.1

Zertifikat

B1.2
B1 +
B2 B2.1 Mittelstufe
B2.2
B2 +
C1 C1.1 Oberstufe
C1.2
C2 C2 Wirtschaftsdeutsch

Każdy intensywny kurs w IKI trwa 4 tygodnie (80 jednostek lekcyjnych po 45 minut).

Kurs wieczorowy trwa 10 tygodni (54 jednostki lekcyjne po 45 minut).