Šola

IKI je zasebna šola v središču Dunaja, ki že več kot 30 let izvaja pouk nemščine kot tujega jezika. Ponujamo splošne jezikovne tečaje na 13 težavnostnih stopnjah za osebe, starejše od 16 let. Izkušeni in visoko kvalificirani učitelji učijo vse jezikovne veščine - izgovorjave, poslušanja, branja in pisanja. Slovnico in besedišče se vedno vadi sistematično. Naše težavnostne stopnje se orientirajo po standardih Sveta Evrope.